Бюлетин новини


Меч Карлос 5 Описание: 100 см. Производител: Art Gladius - 3104

 
Стара цена:
Цена:
164.00лв.
Търговец:
Марка:
Podaraci
Тегло:
0.00 KGS
Наличен:
Доставка:
Нормална
Подаръчна опаковка:
Сподели:

Количество:


Описание на продукта

Бронзова епоха [редактиране] Бронзовата епоха се смята за периода, в който за пръв път хората започват да произвеждат оръжия със сравнително по-дълги остриета. Първите мечове на практика представляват ками и кинжали, изработени с по-дълги от дотогавашните остриета. При тези първи оръжия дръжката се запазва без предпазител и единствената ѝ функция е да предпази човека, който използва меча от острието му. Учените смятат, че първите такива оръжия са се появили в началото на 2-рото хилядолетие пр.н.е. Мечове от бронзовата епоха с листовидна форма се появяват първоначално по крайбрежието на Средиземно и Черно море, както и в Месопотамия. В северните части на Европа и най-вече на Скандинавския полуостров мечовете се появяват около 1400 г. пр.н.е. и имат по-различна форма от тези в по-южните райони. В Китай производството на мечове започва по времето на династията Шан. Желязна епоха [редактиране] Декоративен меч, направен от злато през 7 век в Сасанидското царство След създаването на първите железни оръжия те бързо изместват бронзовите. Често срещани железните мечове стават около 13 век пр.н.е. Първоначално железните мечове се появяват при Хетите, Микенските гърци и Келтите. Първите железни мечове отстъпват много пред добре направените бронзови такива, тъй като технологията за производство на железни оръжия е все още нова. Железните оръжия през първите години са много по-чупливи от бронзовите, но въпреки това се налагат и стават по-разпространени. Причина за това е по-голямото налично количество от желязна руда, както и по-бързото и просто производство. С времето ковачите започват да добавят въглерод при топенето на желязото, с което силно повишават здравината на получената сплав (по подобен начин днес се произвежда стоманата). Гладиус Класическия период през Античността е времето, когато железните мечове изместват почти изцяло бронзовите оръжия в южните части на Европа и Близкия Изток. Железните мечове се превръщат в основното оръжие, което се използва в Сасанидското царство (днешен Иран). Характерно за мечовете от този период е, че са доста по-къси от мечовете от Средновековието. Типечен пример за тези оръжия са мечовете, които са използвани в Древна Гърция, както и римските гладиуси, които са с дължина от 60-70 см. По-късно, през първите години сл.н.е. в Римската империя се появяват така наречените спати (или викингски мечове), които по форма приличат на дотогавашните гладиуси, но на дължина достигат до 1 метър.След създаването на спатата се появява и терминът дълъг меч, с който се означават оръжията с остриета, които са по дълги от тези на гладиусите и другите къси мечове от по-ранните периоди. В Китай железните мечове се появяват през 3 век пр.н.е. по време на управлението на династията Цин. Едно от най-разпространените в Китай оръжия от това време е мечът дао, който представлява нещо като сабя с широко острие (това е и преводът на наименованието му). Друго популярно оръжие в китай е дзян, който представлява прав, тесен двуостър меч. Средновековие [редактиране] Японска катана от 16 или 17 век През ранното Средновековие мечовете подобни на спатата оствават основното оръжие, което се използва в Европа. Спатата се запазва като най-разпространеното оръжие по време на Великото преселение на народите, като има неголеми различия в дължината и ширината на острието при различните народи, които ги използват. Характерна промяна в оръжията е появата на истински предпазител, който има за цел да защитава ръката на човек от приплъзване на противниковото оръжие. Мечовете постепенно стават и по-дълги като някои от тях се приспособяват и за използване с две ръце. Това е времето през което се появат популярните по време на кръстоносните походи бойни мечове (или рицарски мечове). За разлика от Европейските оръжия, които са двуостри в по-голямата си част, в Китай и въобще в източните части на Азия основно място заемат мечовете с една остра страна на острието. Тези оръжия взимат за първообраз китайския меч дао. В Китай, както и в околните страни се създават множество подобни на дао мечове, като най-важната обща черта между тях е едноострото право острие. За разлика от дао обаче повечето от новите оръжия имат значително по тясно острие и разчитат предимно на бързината. В Азия също се появяват оръжия, които са предназначени за държане с две ръце. Известен представител на мечовете, появили се по това време е японската катана, за която се смята, че за пръв път е произвеждана около 900 г. и също произлиза от дао. Късно Средновековие и Ренесанс [редактиране] Двуръчен меч от 16 или 17 век След 1300 г. в резултат на подобренията в броните, които се използват, започва изработката на по-големи и по-тежки мечове, с които може да се нанесе удар с по-голяма сила. В крайна сметка това довежда до удължаване на дръжките на мечовете, така че те да могат да бъдат държани с две ръце и с тях да бъдат нанасяни по-мощни удари. Въпреки това обаче, промените в начина на водене на бой и тактиката през Късното Средновековие полагат основите на изоставянето на меча като основно оръжие - наборните армии и сражението в строй придават нов облик на битките и изискват използването на друг вид оръжия - копия и пики. Именно по това време се появяват и дългите двуръчни мечове, които остават ненадминати по големина в цялата история, които служат главно за посичане на пиките и копията на подредения в строй противник и по-рядко за нападение. Често пъти дръжките на двуръчните мечове са омотавани с необработена кожа, за да бъде по трудно оръжието да бъде избито от ръцете на човека, както и за да се намали плъзгането на ръцете по дръжката. През Ренесанса в армията използването на хладни оръжия като основно средство за бой значително намалява, след като се появяват и разпространяват новите огнестрелни оръжия, с модерни технологии за масово производство. Първите оръжия, които слизат от масово въоръжение са мечовете, тъй като те са скъпи, с трудна и бавна изработка в сравнение останалите хладни оръжия и изискват много по-дълъг период за обучение за боравене с тях. След 16 век. мечовете вече не са основни оръжия за нито един род войска, но остават, под различна форма, дълго време като допълнително въоръжение за коннницата и огнестрелните части. За пръв път в Европа се появяват леки мечове с дълго и тънко острие на въоръжение в мускетните полкове в Италия - те поставят началото на нова ера на използването на меча. Модерна епоха [редактиране] Рапира от първата половина на 17 век През 17 век започват да се произвеждат саби, при които предпазителя покрива цялата дръжка на оръжието. По този начин пръстите на човека, който държи меча, са напълно защитени. Известни представители на този вид оръжия са рапирата и италианската скиавона. През 17 и 18 век леките мечове от вида на рапирата стават един от разпространените модни аксесоари в Западна и в някои страни от Централна Европа. След като са изместени в армията от огнестрелните оръжия, мечовете остават като оръжия за самозащита. Те са много разпространени и през 18 век,когато са предпочитаното оръжие за водене на дуели. В бързо променящата се мода на Западна Европа мечовете бързо са изместени от бастуните. За да се запази ролята на меча за самозащита започват да се произвеждат и бастуни със скрито в тях острие на рипира или друго подобно оръжие. В края на 18 век мечовете са окончателно изместени от огнестрелните оръжия, дори в средствата за самозащита и вместо леките мечове хората предпочитат пистолетите. Пистолетите постепенно изместват мечовете и като оръжия за провеждане на дуели. Ролята на мечовете при воденето на война е изключително намалена през 19 век. В армията основната роля на мечовете остава церемониална и представителна и в края на 19 век са носени само от офицерите и най-вече от кавалерията.

Сходни категорииНапишете ваше лично мнение за този продукт

Мнения за продукта

Няма споделени мнения за продукта

Добави в любими

Добави продукта в любими Меч Карлос 5 Описание: 100 см. Производител: Art Gladius - 3104

Последно разглеждани